Transparència

Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Associació (FECATBAL)

Presentació

Els Banc dels Aliments són fundacions sense ànim de lucre, dotats d’una organització basada fonamentalment en el voluntariat, amb l’objectiu de captar aliments evitant que es malbaratin i distribuint-los de manera digna i eficaç, amb les mínimes despeses possibles i amb absoluta transparència cap a les institucions, empreses i ciutadania.

Documents bàsics