Cimera sobre Sistemes Alimentaris

Cumbre Naciones Unidas sobre Sistema alimentarios

Cimera sobre Sistemes Alimentaris

A finals del passat mes de juliol s’ha celebrat la Cimera de les Nacions Unides sobre Sistemes Alimentaris
A la cloenda es va fer un toc d’atenció en el sentit de que s’està fracassant en l’intent de posar fi a la pobresa i a la fam, en la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació i la pèrdua de biodiversitat i en la cerca de la igualtat de gènere, la prosperitat compartida i la pau per a tothom.

La trobada va acabar amb una Crida a l’acció amb 6 objectius concrets:
incorporar estratègies de sistemes alimentaris (cadenes alimentàries, des de la producció al consum) a les polítiques nacionals, establir una governança, invertir en recerca, dades, innovació i tecnologia, promoure el compromís per la sostenibilitat, participar els grups marginats i garantir el finançament per a la transformació dels sistemes alimentaris.

La crida a l’acció per part del Secretari General de les NU per canviar la situació, és molt clarificador. El document complert es pot llegir clicant aquí