Els Bancs dels Aliments a Europa

Perfils 2023. Quines son les persones que s'acullen a l'ajuda alimentària

Els Bancs dels Aliments a Europa

Perfils 2023. Quines son les persones que s'acullen a l'ajuda alimentària

Els Bancs dels Aliments a Europa

A Bèlgica, el 2022, el nombre de persones que van necessitar l’ajuda de les 676 organitzacions dels Bancs dels Aliments per demanar aliments, va augmentar un 18,2 %. De mitjana es va donar suport a més de 193.000 persones cada mes.A França un estudi de la Federació Francesa dels Bancs dels Aliments, dona a conèixer l’aparició de noves categories de persones necessitades: els ‘treballadors pobres’ i els jubilats.