PERSPECTIVES DE LA XARXA GLOBAL DE BANCS DELS ALIMENTS

A woman feeds her grandson a hot meal from Solomon’s Haven Soup Kitchen. FoodForward South Africa partners with the community organization that cares for children and youth to provide nutritious meals. (Photo: The Global FoodBanking Network/Anna Lusty)

PERSPECTIVES DE LA XARXA GLOBAL DE BANCS DELS ALIMENTS

PERSPECTIVES DE LA GLOBAL FOODBANKING NETWORK (GFN). 1

L’objectiu és millorar l’accés als aliments per a 50 milions de persones que tenen gana per al 2030, mentre es transformen els sistemes alimentaris.El nou pla estratègic ens apropa a un món en el que s’alimenta a més comunitats, es malbaraten menys aliments i tots els sistemes alimentaris són sostenibles.

L’èmfasi es posarà en:Enfortir la resiliència dels bancs dels aliments a mesura que les comunitats enfronten crisis tant avui com en el futur.Millorar la qualitat dels aliments en tota la Xarxa, inclòs el subministrament d’aliments segurs, nutritius, culturalment apropiats i diversos, a qui pateixi gana.Participar en converses més amplies sobre sistemes alimentaris i desenvolupament per a abordar les causes profundes de la gana, la pobresa i la sostenibilitat.