FEBA i FAO: importància de la fruita i verdura en l’alimentació

Federació Catalana Banc dels Aliments

FEBA i FAO: importància de la fruita i verdura en l’alimentació

La FEBA i la FAO insisteixen en destacar el paper clau de les fruites i verdures en dietes equilibradesi nutritives i la importància relacionada de reduir els nivells de pèrdua i malbaratament d’aquests productes fràgils i fàcilment perdurables.
Cal millorar-ne la disponibilitat, seguretat i qualitat de fruites i verdures per tal d’augmentar-ne el consum. Es considera que el mínim de fruites i verdures per persona i dia ha de ser de 400 grams.