Informes Centre d’estudis

Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Associació (FECATBAL)

Informes elaborats pel Centre d'estudis

impacte ambiental de la recuperació d'aliments
La recuperació d’aliments té un impacte positiu sobre el medi

Recuperar aliments va molt més enllà de treballar pel dret a l’alimentació saludable de persones en situacions difícils. L’any 2020 la recuperació d’aliments per part dels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya va evitar que 32.200 tones de CO2eq fo