Centre d’estudis

Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Associació (FECATBAL)

Presentació

Presentació Centre D'Estudis

Els Bancs dels Aliments de Catalunya disposen d’un Centre d’Estudis comú que opera en l’àmbit de la FECATBAL.

L'objectiu del Centre d'Estudis és donar suport, aportant documentació, estadístiques, elaborant informes i preparant material per a la seva difusió, així com col·laborant en projectes amb altres entitats i participant a diferents activitats com taules rodones, plataformes ciutadanes, congressos, ... sobre tres temàtiques diferents:

Gestiona el coneixement, recopilant i seleccionant informació existent, per a analitzar-la i difondre-la (interna i externament), sobre tres temàtiques diferents:

  • malbaratament alimentari,
  • pobresa alimentària
  • i nutrició sana.

Promou la recerca en aquelles qüestions que es consideren prioritàries i col·labora amb altres entitats i organismes afins.

El Centre d’Estudis també ens representa en aquestes temàtiques en els organismes institucionals quan aquests ho requereixin i en els actes públics en què participem.

Inscrit en l’àmbit de FECATBAL (Federació Catalana de Bancs d’Aliments).